โปรแกรม คำนวน รายได้ใน 24 ชั่วโมง ของ CryptoMiningFarm v0.1โปรแกรมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ cmf ในการคำนวนรายได้ของตัวเอง
โดยสามารถคำนวนเหรียญได้ทุกเหรียญ การกรอกตัวเลขควรทำให้ครบจำนวนทศนิยม เพื่อความแม่นยำ

กรอกข้อมูล
1. แรงขุด ในหน่วย ghs (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
2-5. ค่าอัตราการจ่ายผลตอบแทน แต่ละเหรียญ(ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

(ถ้าเรทตรงแล้วไม่ต้องแก้ไข หรือแก้ไขได้ตามต้องการ)

1 Total hash power ghs :

2.. BTC/USD:

3 USDT/USD:

4.. ETH/USD:

5 UNIT/USD:

ไป CryptoMiningFarm Payout Calculator

ไป Any suggestion please write here.About Cryptominingfarm
Cryptominingfarm is a new virtual mining company and investment opportunity that wants to give people a way to utilize high quality crypto-currency mining with Cloud mining platform.

Last update: 11 Dec 2018